Din declaraţiile lui Diaconescu [liderul naţional al P.N.Ţ.C.D.] se poate deduce o orientare spre stînga : [interviu]

Autor chat
Subiect deputat de Iaşi chat
deputat P.N.Ţ.C.D. de Iaşi chat
interviu chat
parlamentari de Iaşi chat
partide politice chat
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (P.N.Ţ.C.D.) - filiala Iaşi chat
Sumar Dorin Mihai este deputat P.N.Ţ.C.D. de Iaşi
102 __ $aRO
200 __ $aDin declaraţiile lui Diaconescu [liderul naţional al P.N.Ţ.C.D.] se poate deduce o orientare spre stînga : [interviu] $fcu Mihai Dorin $grealizat de Claudiu Raus
210 __ $d1998-10-10
299 __ $aDin declaraţiile lui Diaconescu [liderul naţional al P.N.Ţ.C.D.] se poate deduce o orientare spre stînga : [interviu]
330 __ $aDorin Mihai este deputat P.N.Ţ.C.D. de Iaşi
463 __ $vAn. 8, Nr. 239 (10 oct. 1998), p. 4A
463 __ $tMonitorul
606 __ $adeputat de Iaşi
606 __ $adeputat P.N.Ţ.C.D. de Iaşi
606 __ $ainterviu
606 __ $aparlamentari de Iaşi
606 __ $apartide politice
606 __ $aPartidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat (P.N.Ţ.C.D.) - filiala Iaşi
686 __ $a4.2.1.
700 __ $aDorin, Mihai
702 __ $4editor $aRaus, Claudiu
830 __ $a1998p