Termeni și condiții de utilizare

1. Acceptarea condițiilor și utilizarea site-ului

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați în mod expres și implicit, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștința că orice alte acorduri între dumneavoastră și ebibliophil.ro sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de utilizare ale acestui site, va rugam sa părăsiți acest site.

Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conțin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a sustrage informații, de a bloca accesul, de a cauza distrugeri totale sau parțiale , etc.

2. Proprietatea conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (conținut), sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al ebibliophil.ro sau al altora, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricarui conținut fără permisiunea în scris a proprietarului conținutului.

3. Conținut generat de utilizatori

Membrii înregistrați ai site-ului, denumiți în continuare utilizatori, pot genera conținut in paginile site-ului prin publicarea diferitelor informații în cadrul acestora. Conținutul generat de utilizatori în paginile site-ului trebuie să respecte legile privind proprietatea intelectuala. În cazul în care informațiile publicate aparțin unor terțe persoane, trebuie precizată sursa conținutului. În cazul în care titularii drepturilor de proprietate intelectuală solicită acest lucru, informațiile publicate pe site pot fi șterse de catre administratori.

4. Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

ebibliophil.ro nu iși asuma nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

5. Confidențialitate și date cu caracter personal

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu legea în vigoare. Toate informațiile personale primite au caracter confidențial și nu vor fi oferite sau vândute la terțe parți.

6. Limitarea răspunderii

ebibliophil.ro nu poate fi facut răspunzatoar în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

ebibliophil.ro nu garantează în nici un fel acuratețea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informațiilor sau al materialelor cuprinse în acest site.

ebibliophil.ro nu poate fi tras la răspundere pentru conținutul prezentat pe site, acesta fiind prezentat în scop informativ, nu în scop comercial.

ebibliophil.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile directe sau indirecte de vanzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact.