Zbor peste Long Island : [roman]

Autor chat
Editura Humanitas chat
Loc publicare Bucureşti
An 2010
Subiect lit. amer. - roman chat
lit. coreeană - roman chat
ISBN 9789736893100
Note Tit. orig. (eng.): Aloft

II 96856

Lee, Chang-rae
    Zbor peste Long Island : [roman] / Chang-rae Lee ; traducere din engleză şi note de Carmen Paţac.- Bucureşti : Humanitas , 2010 (Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie) .
    340 p..- (Raftul Denisei).    
    Tit. orig. (eng.): Aloft
    Chang-rae Lee, pe care publicaţia New Yorker îl consideră unul dintre cei 20 de scriitori ai secolului XXI, şi-a confirmat locul în această pleiadă cu Zbor peste Long Island, roman electrizant care surprinde ce se află dincolo de confesiunea unui om aparent resemnat cu propria lui înstrăinare. Jerry Battle, naratorul contemplativ din impresionantul roman al lui Chang-rae Lee, este înrudit spiritual cu Harry (Rabbit) Angstrom, eroul lui John Updike. Creând lumea lui Jerry, un petic din Long Island undeva între districtul Cheever şi verdele paradis dispărut al lui Gatsby, Lee oferă instantanee spectaculoase despre clasa de mijloc şi despre cum se raportează personajul său la „norocul pe care-l poţi avea într-un macrocosmos plin de lucruri fără nici o legătură cu tine"..
    ISBN 9789736893100

    I Paţac, Carmen(trad.)

    1. lit. amer. - roman
    2. lit. coreeană - roman

821.111(73)-31=135.1
821.531-31=135.1
082.1Raftul Denisei


299 __ $aZbor peste Long Island : [roman]
955 __ $a1
200 __ $aZbor peste Long Island $bCarte tipărită $fChang-rae Lee $gtraducere din engleză şi note de Carmen Paţac $e[roman]
517 __ $aAloft (tit. orig.)
700 _0 $aLee, Chang-rae
702 _0 $aPaţac, Carmen $4trad.
010 __ $a9789736893100
035 __ $aII 96856
675 __ $a821.111(73)-31=135.1
675 __ $a821.531-31=135.1
675 __ $a082.1Raftul Denisei
686 __ $a821
608 __ $amonografie
606 __ $alit. amer. - roman
606 __ $alit. coreeană - roman
101 __ $arum
210 __ $d2010 $eBucureşti $cHumanitas $aBucureşti $gPro Editură şi Tipografie
215 __ $a340 p.
225 __ $aRaftul Denisei
300 __ $aTit. orig. (eng.): Aloft
830 __ $a821.111(73)-31/ L38
330 __ $aChang-rae Lee, pe care publicaţia New Yorker îl consideră unul dintre cei 20 de scriitori ai secolului XXI, şi-a confirmat locul în această pleiadă cu Zbor peste Long Island, roman electrizant care surprinde ce se află dincolo de confesiunea unui om aparent resemnat cu propria lui înstrăinare. Jerry Battle, naratorul contemplativ din impresionantul roman al lui Chang-rae Lee, este înrudit spiritual cu Harry (Rabbit) Angstrom, eroul lui John Updike. Creând lumea lui Jerry, un petic din Long Island undeva între districtul Cheever şi verdele paradis dispărut al lui Gatsby, Lee oferă instantanee spectaculoase despre clasa de mijloc şi despre cum se raportează personajul său la „norocul pe care-l poţi avea într-un macrocosmos plin de lucruri fără nici o legătură cu tine".
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 1053082 / 1053082 D Împrumut la sala de lectură Da II 96856
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
D Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu