Programare WEB pentru liceu Anghel, Traian; Polirom, 2008

Autor chat
Editura Polirom chat
Loc publicare Iași
An 2008
Subiect programare Web chat
comunicaţii între calculatoare chat
reţele de calculatoare chat
interacţiune om-calculator chat
XHTML (limbaj de marcare) chat
MySQL (baze de date) chat
SQL (limbaj de programare) chat
PHP(limbaj de programare) chat
ISBN 9789734609642

III 31056

Anghel, Traian
    Programare WEB pentru liceu Anghel, Traian; Polirom, 2008 / Traian Anghel.- Iași : Polirom , 2008 ( : Lumina Tipo) .
    408 p. : fig., tab. : Carte tipărită.
    ISBN 9789734609642 : 23.31 lei

    1. programare Web
    2. comunicaţii între calculatoare
    3. reţele de calculatoare
    4. interacţiune om-calculator
    5. XHTML (limbaj de marcare)
    6. MySQL (baze de date)
    7. SQL (limbaj de programare)
    8. PHP(limbaj de programare)

004.738.52Web:004.415.2
004.7
004.5
004.43XHTML
004.65MySQL
004.43SQL
004.43PHP


010 __ $a9789734609642 $d23.31 lei
035 __ $aIII 31056
101 __ $arum
200 __ $aProgramare WEB pentru liceu Anghel, Traian; Polirom, 2008 $fTraian Anghel
210 __ $aIași $cPolirom $d2008 $gLumina Tipo
215 __ $a408 p. : fig., tab. $cCarte tipărită
299 __ $aProgramare WEB pentru liceu Anghel, Traian; Polirom, 2008
501 __ $aF4 $aF3 $aF1 $aF2 $aSediul central $aSediul central $aSediul central $aSediul central $aSediul central $aSediul central
606 __ $aprogramare Web
606 __ $acomunicaţii între calculatoare
606 __ $areţele de calculatoare
606 __ $ainteracţiune om-calculator
606 __ $aXHTML (limbaj de marcare)
606 __ $aMySQL (baze de date)
606 __ $aSQL (limbaj de programare)
606 __ $aPHP(limbaj de programare)
615 __ $n0
675 __ $a004.738.52Web:004.415.2
675 __ $a004.7
675 __ $a004.5
675 __ $a004.43XHTML
675 __ $a004.65MySQL
675 __ $a004.43SQL
675 __ $a004.43PHP
686 __ $az3 $az3 $a0
700 __ $aAnghel, Traian
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 826376 / 0826376 SA Împrumut Da 004/ A58
2. 826375 / 0826375 SA Împrumut Da 004/ A58
3. 826373 / 0826373 F4 Împrumut Da 004/ A58
4. 826372 / 0826372 SA Împrumut Da 004/ A58
5. 826370 / 0826370 F3 Împrumut Da 004/ A58
6. 826369 / 0826369 F2 Împrumut Da 004/ A58
7. 826368 / 0826368 F1 Împrumut Da 004/ A58
8. 826367 / 0826367 D Împrumut la sala de lectură Da III 31056
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
D Împrumut la sala de lectură 1
F1 Împrumut 1
F2 Împrumut 1
F3 Împrumut 1
F4 Împrumut 1
SA Împrumut 3

Disponibile: 10

Lăsați un comentariu