Asasinatele de la Jilava...Snagov şi Strejnicul : 26-27 Noemvrie 1940

Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului chat
Loc publicare București
An 1941
Subiect asasinate politice (România)(1940) chat
antisemitism chat
legionari (procese juridice) chat
mişcarea legionară chat
închisori pentru deţinuţi politici (Jilava) chat
Iorga, Nicolae chat
Madgearu, Virgil chat
Note Antetitlu: Comandamentul Militar al Capitalei

    Asasinatele de la Jilava...Snagov şi Strejnicul : 26-27 Noemvrie 1940 / Comandamentul Militar al Capitalei.- București : Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului , 1941 (București : Imprimeria Centrală) .
    546 p. : fotogr..    
    Antetitlu: Comandamentul Militar al Capitalei.

    1. asasinate politice (România)(1940)
    2. antisemitism
    3. legionari (procese juridice)
    4. mişcarea legionară
    5. închisori pentru deţinuţi politici (Jilava)
    6. Iorga, Nicolae
    7. Madgearu, Virgil

323.285(498)"1940"(093.2)
343.819.5/.7(498)
323.12(=411.16)(498)


299 __ $aAsasinatele de la Jilava...Snagov şi Strejnicul : 26-27 Noemvrie 1940
955 __ $a1
200 __ $aAsasinatele de la Jilava...Snagov şi Strejnicul $bCarte tipărită $fComandamentul Militar al Capitalei $e26-27 Noemvrie 1940
702 _0
675 __ $a323.285(498)"1940"(093.2)
675 __ $a343.819.5/.7(498)
675 __ $a323.12(=411.16)(498)
686 __ $a3/32
608 __ $amonografie
606 __ $aasasinate politice (România)(1940)
606 __ $aantisemitism
606 __ $alegionari (procese juridice)
606 __ $amişcarea legionară
606 __ $aînchisori pentru deţinuţi politici (Jilava)
606 __ $aIorga, Nicolae
606 __ $aMadgearu, Virgil
101 __ $arum
210 __ $d1941 $eBucurești $cMonitorul Oficial şi Imprimeriile Statului $aBucurești $gImprimeria Centrală
215 __ $a546 p. : fotogr.
710 __ $aCOMANDAMENTUL MILITAR AL CAPITALEI
830 __ $a323.2/ A85
300 __ $aAntetitlu: Comandamentul Militar al Capitalei
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu