Activități artistico-plastice : rolul lor în cultivarea creativității preșcolarului : cercetare experimentală- 2019

Autor chat
Editura PIM chat
Loc publicare Iași
An 2019
Subiect creativitate artistico-plastică (preșcolari) chat
activități artistico-plastice (preșcolari) chat
ISBN 9786061350650
Note Bibliografie p. 50-51

Apostol, Simona
    Activități artistico-plastice : rolul lor în cultivarea creativității preșcolarului : cercetare experimentală- 2019 / Simona Apostol.- Iași : PIM , 2019 (Iaşi : Tipografia PIM) .
    52 p..    
    Bibliografie p. 50-51.
    ISBN 9786061350650

    1. creativitate artistico-plastică (preșcolari)
    2. activități artistico-plastice (preșcolari)

372.874
159.954.4:74/76


299 __ $aActivități artistico-plastice : rolul lor în cultivarea creativității preșcolarului : cercetare experimentală- 2019
975 __ $a372.874 $a159.954.4
200 __ $aActivități artistico-plastice $bCarte tipărită $erolul lor în cultivarea creativității preșcolarului : cercetare experimentală- 2019 $fSimona Apostol
700 _0 $aApostol, Simona
010 __ $a9786061350650
608 __ $amonografie
675 __ $a372.874
675 __ $a159.954.4:74/76
101 __ $arum
210 __ $d2019 $eIaşi $cPIM $gTipografia PIM $aIași
686 __ $a37
215 __ $a52 p.
606 __ $acreativitate artistico-plastică (preșcolari)
606 __ $aactivități artistico-plastice (preșcolari)
830 __ $a372/ A67
300 __ $aBibliografie p. 50-51
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu