zăcăminte petrolifere

250 __ $azăcăminte petrolifere
299 __ $azăcăminte petrolifere