zăcăminte carbonifere

250 __ $azăcăminte carbonifere
299 __ $azăcăminte carbonifere