lit. rom. - critică şi istorie literară - lit. cinematografică

299 __ $alit. rom. - critică şi istorie literară - lit. cinematografică
250 __ $alit. rom. - critică şi istorie literară - lit. cinematografică