limba română (vorbire comună populară)

250 __ $alimba română (vorbire comună populară)
299 __ $alimba română (vorbire comună populară)