Gainsborough, Thomas(084)

250 __ $aGainsborough, Thomas(084)
299 __ $aGainsborough, Thomas(084)