Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii (E.S.I.P.)

299 __ $aEditura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii (E.S.I.P.)
270 __ $aEditura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii (E.S.I.P.)