calitatea energiei electrice

250 __ $acalitatea energiei electrice
299 __ $acalitatea energiei electrice