U.P.A. [Universitatea "Petre Andrei "] din Iaşi face cu scoţienii proiecte de dezvoltare comunitară

Autor chat
Subiect conferinţă chat
cooperare interuniversitară chat
dezvoltare socială chat
manif. şt. pe teme de educaţie chat
profesori invitaţi chat
universităţi ieşene - manif. ştiinţifice chat
vizite la Iaşi chat
Sumar vizite la Iaşi a unei echipe conduse de Alan Milson, expert în asigurarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional
102 __ $aRO
200 __ $aU.P.A. [Universitatea "Petre Andrei "] din Iaşi face cu scoţienii proiecte de dezvoltare comunitară $fO.R.
210 __ $d2007-10-30
299 __ $aU.P.A. [Universitatea "Petre Andrei "] din Iaşi face cu scoţienii proiecte de dezvoltare comunitară
330 __ $avizite la Iaşi a unei echipe conduse de Alan Milson, expert în asigurarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional
463 __ $vAn. 3, Nr. 854 (30 oct. 2007), p. 11
463 __ $tLumina*
601 __ $aUniversitatea "Petre Andrei "
606 __ $aconferinţă
606 __ $acooperare interuniversitară
606 __ $adezvoltare socială
606 __ $amanif. şt. pe teme de educaţie
606 __ $aprofesori invitaţi
606 __ $auniversităţi ieşene - manif. ştiinţifice
606 __ $avizite la Iaşi
607 __ $aScoţia
686 __ $a7.3.3.
700 __ $aO.R.
830 __ $a2007a