Traseul întortochiat al dosarului penal în care cehii sînt încriminaţi [pentru privatizarea frauduloasă de la S.C. "Tepro " S.A.]

Autor chat
Subiect anchetă chat
anchetă economico-judiciară chat
privatizare chat
privatizare frauduloasă chat
probleme judiciare chat
procese locale chat
societăţi comerciale chat
102 __ $aRO
200 __ $aTraseul întortochiat al dosarului penal în care cehii sînt încriminaţi [pentru privatizarea frauduloasă de la S.C. "Tepro " S.A.] $fOndina Gherguţ
210 __ $d2000-09-25
299 __ $aTraseul întortochiat al dosarului penal în care cehii sînt încriminaţi [pentru privatizarea frauduloasă de la S.C. "Tepro " S.A.]
463 __ $vAn. 8, Nr. 2507 (25 sep. 2000), p. 3
463 __ $tEvenimentul zilei
601 __ $aParchetul Judeţean Iaşi
601 __ $aS.C. "TEPRO " S.A.
606 __ $aanchetă
606 __ $aanchetă economico-judiciară
606 __ $aprivatizare
606 __ $aprivatizare frauduloasă
606 __ $aprobleme judiciare
606 __ $aprocese locale
606 __ $asocietăţi comerciale
686 __ $a5.3.2.
700 __ $aGherguţ, Ondine
830 __ $a2000a