Traderii americani au câștigat 228 mil. $ în ultimele șapte luni [ale anului 2013] din exportul de grâu românesc în Egipt

Autor chat
Subiect Fişier tematic : economie chat
exporturi (fişier) chat
producţie de cereale (fişier) chat
comerţ exterior (fişier) chat
200 0_ $aTraderii americani au câștigat 228 mil. $ în ultimele șapte luni [ale anului 2013] din exportul de grâu românesc în Egipt $fGabriel Razi
210 __ $d2014-01-06
299 __ $aTraderii americani au câștigat 228 mil. $ în ultimele șapte luni [ale anului 2013] din exportul de grâu românesc în Egipt
463 _0 $tZiarul financiar $vAn. 15, Nr. 3814 (6 ian. 2014), p. 8
606 0_ $aFişier tematic : economie
606 0_ $aexporturi (fişier)
606 0_ $aproducţie de cereale (fişier)
606 0_ $acomerţ exterior (fişier)
686 __ $a}{.e.c.o.
700 _0 $aRazi, Gabriel
830 __ $a2014ec