Toţi indicatorii demografici de la Iaşi, în cădere liberă

Autor chat
Subiect căsătorie chat
natalitate chat
Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei chat
statistica populaţiei chat
statistică economico-socială chat
102 __ $aRO
200 __ $aToţi indicatorii demografici de la Iaşi, în cădere liberă $fFelix Guzgă
210 __ $d2011-10-26
299 __ $aToţi indicatorii demografici de la Iaşi, în cădere liberă
463 __ $vNr. 254 (26 oct. 2011), p. 3A
463 __ $tZiarul de Iaşi
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
606 __ $acăsătorie
606 __ $anatalitate
606 __ $aServiciul de Evidenţă Informatizată a Persoanei
606 __ $astatistica populaţiei
606 __ $astatistică economico-socială
686 __ $a1.2.
700 __ $aGuzgă, Felix
830 __ $a2011a