Terenurile de sport ale unităților școlare utilizabile în weekend și în vacanțe

Subiect învăţământ preuniversitar chat
baze sportive chat
299 __ $aTerenurile de sport ale unităților școlare utilizabile în weekend și în vacanțe
200 __ $aTerenurile de sport ale unităților școlare utilizabile în weekend și în vacanțe
210 __ $d2024-06-13
606 __ $aînvăţământ preuniversitar
606 __ $abaze sportive
686 __ $a7.2.1.
463 __ $tCurierul de Iaşi : săptămânal informativ al Municipiului Iași $vNr. 832 (13 iun. 2024), p. 1, 3