Studenții din Iași au șansa de a se forma într-o celebră companie din România!

Autor chat
Subiect studenți - stagii de practică chat
universităţi ieşene - burse chat
burse studenţeşti chat
Sumar Compania de ciment Holcim oferă intership-uri
299 __ $aStudenții din Iași au șansa de a se forma într-o celebră companie din România!
200 __ $aStudenții din Iași au șansa de a se forma într-o celebră companie din România! $fValentin Huțanu
700 __ $aHuţanu, Valentin
210 __ $d2023-02-20
606 __ $astudenți - stagii de practică
606 __ $auniversităţi ieşene - burse
606 __ $aburse studenţeşti
601 __ $aUniversitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
686 __ $a7.3.5.
330 __ $aCompania de ciment Holcim oferă intership-uri
463 __ $tBună ziua Iaşi $v(20 feb. 2023), p. 6