Start pentru proiectele transfrontaliere [pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2009]

Autor chat
Subiect admin. publică locală - proiecte chat
Biroul de Turism Transfrontalier chat
cooperare transfrontalieră chat
dezvoltarea regională chat
programe de dezvoltare chat
programe de parteneriat chat
proiecte cu finanţare externă chat
proiecte de finanţare chat
Sumar Primul apel de propuneri de proiecte a fost lansat de către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi alături de doi invitaţi veniţi din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
102 __ $aRO
200 __ $aStart pentru proiectele transfrontaliere [pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2009] $fIoana Gavriluţă
210 __ $d2009-07-23
299 __ $aStart pentru proiectele transfrontaliere [pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2009]
330 __ $aPrimul apel de propuneri de proiecte a fost lansat de către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi alături de doi invitaţi veniţi din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
463 __ $vAn. 11, Nr. 3406 (23 iul. 2009), p. 5
463 __ $tBună Ziua Iaşi
601 __ $aAgenţia Regională de Dezvoltare Nord-Est România (A.R.D.N.E.R.) - Iaşi
606 __ $aadmin. publică locală - proiecte
606 __ $aBiroul de Turism Transfrontalier
606 __ $acooperare transfrontalieră
606 __ $adezvoltarea regională
606 __ $aprograme de dezvoltare
606 __ $aprograme de parteneriat
606 __ $aproiecte cu finanţare externă
606 __ $aproiecte de finanţare
686 __ $a5.1.4.
700 __ $aGavriluţă, Ioana
830 __ $a2009a