Stabilirea obligaţiilor suplimentare de plată

Autor chat
Subiect audit (fişier) chat
Fişier tematic : economie chat
obligaţii (fişier) chat
politică fiscală (fişier) chat
taxa pe valoare adăugată (T.V.A) (fişier) chat
102 __ $aRO
200 __ $aStabilirea obligaţiilor suplimentare de plată $fMihai Roman
210 __ $d2014-01-08
299 __ $aStabilirea obligaţiilor suplimentare de plată
463 __ $vAn. 24, Nr. 1 (8 ian. 2014), p. 52-58
463 __ $tTribuna economică
606 __ $aaudit (fişier)
606 __ $aFişier tematic : economie
606 __ $aobligaţii (fişier)
606 __ $apolitică fiscală (fişier)
606 __ $ataxa pe valoare adăugată (T.V.A) (fişier)
686 __ $a}{.e.c.o.
700 __ $aRoman, Mihai
830 __ $a2014ec.