Specialist în cadastru condamnat pentru abuz în serviciu

Autor chat
Subiect abuz în serviciu chat
admin. publică locală - abuz în serviciu chat
funcţionari publici - abuzuri chat
probleme judiciare chat
servicii ale Primăriei chat
Serviciul de Urbanism al Primăriei chat
Sumar Elena Mihăilescu de la Serviciul de Amenajare a Teritoriului şi Cadastru Funciar al Primăriei a întocmit actele necesare pentru retrocedarea unui teren, dar a uitat să menţioneze că pe suprafaţa respectivă erau ridicate cîteva locuinţe
102 __ $aRO
200 __ $aSpecialist în cadastru condamnat pentru abuz în serviciu $fŞ.C.
210 __ $d2005-03-30
299 __ $aSpecialist în cadastru condamnat pentru abuz în serviciu
330 __ $aElena Mihăilescu de la Serviciul de Amenajare a Teritoriului şi Cadastru Funciar al Primăriei a întocmit actele necesare pentru retrocedarea unui teren, dar a uitat să menţioneze că pe suprafaţa respectivă erau ridicate cîteva locuinţe
463 __ $vAn. 13, Nr. 4183 (30 mart. 2005), p. 5
463 __ $tEvenimentul
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
606 __ $aabuz în serviciu
606 __ $aadmin. publică locală - abuz în serviciu
606 __ $afuncţionari publici - abuzuri
606 __ $aprobleme judiciare
606 __ $aservicii ale Primăriei
606 __ $aServiciul de Urbanism al Primăriei
686 __ $a3.3.4.1.
700 __ $aCraus, Silvia
830 __ $a2005a