Şedinţa Consiliului Municipal a fost un cuminte schimb de opinii

Autor chat
Subiect administraţie publică locală chat
groapă ecologică chat
regii autonome locale chat
revoluţionari ieşeni chat
Sumar S-a discutat reorganizarea Regiei de Termoficare, acordarea de facilităţi revoluţionarilor şi asocierea Primăriei cu S.C. Kolal pentru realizarea unei gropi ecologice
102 __ $aRO $aRO
200 __ $aŞedinţa Consiliului Municipal a fost un cuminte schimb de opinii $fC.D.
210 __ $d2001-02-27
299 __ $aŞedinţa Consiliului Municipal a fost un cuminte schimb de opinii
330 __ $aS-a discutat reorganizarea Regiei de Termoficare, acordarea de facilităţi revoluţionarilor şi asocierea Primăriei cu S.C. Kolal pentru realizarea unei gropi ecologice
463 __ $vAn. 3, Nr. 857 (27 feb. 2001),p. 5
463 __ $tZiua de Iaşi
601 __ $aConsiliul Municipal Iaşi
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
601 __ $aRegia Autonomă de Termoficare (R.A.T.)
606 __ $aadministraţie publică locală
606 __ $agroapă ecologică
606 __ $aregii autonome locale
606 __ $arevoluţionari ieşeni
686 __ $a3.3.5.1.
700 __ $aC.D.
830 __ $a2001a