Se lucreazã la foc continuu pentrumodernizarea drumurilor județene

Subiect drumuri judeţene - modernizare chat
probleme edilitar-gospodăreşti chat
drumuri judeţene - reparaţii chat
299 __ $aSe lucreazã la foc continuu pentrumodernizarea drumurilor județene
200 __ $aSe lucreazã la foc continuu pentrumodernizarea drumurilor județene
210 __ $d2020-07-31
606 __ $adrumuri judeţene - modernizare
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
606 __ $adrumuri judeţene - reparaţii
601 __ $aConsiliul Județean Iași
686 __ $a3.4.
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 2, Nr. 21 (31 iul. 2020), p. 1, 3