Sărbători luminate și liniștite, cu pace în suflet și belșug în case! : [mesajul consilierului județean PNL Constatin Fotea, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou]

Autor chat
Subiect consilieri judeţeni chat
epidemie de coronavirus chat
Consiliul Județean Iași chat
Anul Nou chat
partide politice chat
Partidul Naţional Liberal (P.N.L.) - filiala Iaşi chat
299 __ $aSărbători luminate și liniștite, cu pace în suflet și belșug în case! : [mesajul consilierului județean PNL Constatin Fotea, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou]
200 __ $aSărbători luminate și liniștite, cu pace în suflet și belșug în case! : [mesajul consilierului județean PNL Constatin Fotea, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou] $fConstatin Fotea
700 __ $aFotea, Constantin
210 __ $d2020-12-31
606 __ $aconsilieri judeţeni
606 __ $aepidemie de coronavirus
606 __ $aConsiliul Județean Iași
606 __ $aAnul Nou
606 __ $apartide politice
606 __ $aPartidul Naţional Liberal (P.N.L.) - filiala Iaşi
601 __ $aConsiliul Județean Iași
686 __ $a3.3.3.3.
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn 2, Nr. 22 (31 dec. 2020), p. 6