Șapte servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor

Subiect evidența populatiei chat
Note Structuri ale Direcţiei Județeane de Evidenţă Informatizată a Persoanei , instituție în subordinea Consiliului Judeţean
299 __ $aȘapte servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor
200 __ $aȘapte servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor
210 __ $d2018-12-31
606 __ $aevidența populatiei
601 __ $aConsiliul Județean Iași
601 __ $aDirecţia Locală de Evidenţă a Persoanelor (D.L.E.P.)
686 __ $a3.3.3.1.
300 __ $aStructuri ale Direcţiei Județeane de Evidenţă Informatizată a Persoanei , instituție în subordinea Consiliului Judeţean
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn. 1, Nr. 3 (31 dec. 2018), p. 9