Șanse pentru studeții din anii terminali ai [Universității "Alexandru Ioan Cuza"] UAIC Iași, la noi stagii de practică Erasmus

Autor chat
Subiect mobilități academice chat
programul Erasmus chat
studenți - stagii de practică chat
Sumar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași (locul I în România pe segmentul mobilităților studențești Erasmus) oferă studenților din an terminal, de la toate cele trei cicluri de studiu, oportunitatea desfășurării unor stagii de practică prin intermediul Programului Erasmus.. Astfel, studenții eligibili pot beneficia de stagii de practică cu o durată cuprinsă între două și trei luni, desfășurate într-un interval de maximum un an de la data absolvirii.
299 __ $aȘanse pentru studeții din anii terminali ai [Universității "Alexandru Ioan Cuza"] UAIC Iași, la noi stagii de practică Erasmus
200 __ $aȘanse pentru studeții din anii terminali ai [Universității "Alexandru Ioan Cuza"] UAIC Iași, la noi stagii de practică Erasmus $fValentin Huțanu
700 __ $aHuţanu, Valentin
210 __ $d2019-05-27
606 __ $amobilități academice
606 __ $aprogramul Erasmus
606 __ $astudenți - stagii de practică
601 __ $aUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași
686 __ $a7.3.1.2.
330 __ $aUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași (locul I în România pe segmentul mobilităților studențești Erasmus) oferă studenților din an terminal, de la toate cele trei cicluri de studiu, oportunitatea desfășurării unor stagii de practică prin intermediul Programului Erasmus.. Astfel, studenții eligibili pot beneficia de stagii de practică cu o durată cuprinsă între două și trei luni, desfășurate într-un interval de maximum un an de la data absolvirii.
463 __ $tBună ziua Iaşi $vAn. 19, Nr. 6345 (27 mai 2019), p. 4