Recunoștință generalului Berthelot. de "Ziua Armistițiului" : [eveniment comemorativ la statuia acestuia]

Subiect ceremonii militare chat
armată - comemorări chat
armată - evenimente chat
299 __ $aRecunoștință generalului Berthelot. de "Ziua Armistițiului" : [eveniment comemorativ la statuia acestuia]
200 __ $aRecunoștință generalului Berthelot. de "Ziua Armistițiului" $e[eveniment comemorativ la statuia acestuia]
210 __ $d2023-11-16
606 __ $aceremonii militare
606 __ $aarmată - comemorări
606 __ $aarmată - evenimente
601 __ $aBrigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”
686 __ $a3.3.14.
463 __ $tCurierul de Iaşi : săptămânal informativ al Municipiului Iași $vNr. 807 (16 nov. 2023), p. 3