Proiect nou pentru aducțiunea de apă în comunele ieșene : Informații furnizate de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, privind extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare la nivelul județului

Autor chat
Subiect comune ieșene - alimentare cu apă chat
rețea de canalizare - extindere chat
dezvoltare rurală chat
dezvoltarea localităţilor chat
probleme edilitar-gospodăreşti chat
299 __ $aProiect nou pentru aducțiunea de apă în comunele ieșene : Informații furnizate de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, privind extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare la nivelul județului
200 __ $eInformații furnizate de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, privind extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare la nivelul județului $aProiect nou pentru aducțiunea de apă în comunele ieșene $fVlad Rotaru
700 __ $aRotaru, Vlad
210 __ $d2017-01-06
606 __ $acomune ieșene - alimentare cu apă
606 __ $arețea de canalizare - extindere
606 __ $adezvoltare rurală
606 __ $adezvoltarea localităţilor
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
601 __ $aConsiliul Județean Iași
601 __ $aS.C. "ApaVital " S.A.
686 __ $a3.4. $a3.3.3.1.
463 __ $tBună ziua Iaşi $vAn 18, Nr. 5665 (06 ian. 2017), p. 2