Proiect municipal ,Parcului Industrial Tehnopolis pe platforma Fortus

Subiect admin. publică locală - investiţii chat
parcuri industriale chat
299 __ $aProiect municipal ,Parcului Industrial Tehnopolis pe platforma Fortus
200 __ $aProiect municipal ,Parcului Industrial Tehnopolis pe platforma Fortus
210 __ $d2021-09-30
606 __ $aadmin. publică locală - investiţii
606 __ $aparcuri industriale
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
601 __ $aS.C. "Tehnopolis " S.R.L.
686 __ $a3.3.4.1.
463 __ $tCurierul de Iaşi : săptămânal informativ al Municipiului Iași $vNr. 708 (30 sep. 2021) , p. 2