Program de reabilitare și eficientizare termică a14 unități școlare : [împumut BERD]

Subiect urbanism - proiecte chat
construcţii şcoli chat
admin. publică locală - credite chat
probleme edilitar-gospodăreşti chat
299 __ $aProgram de reabilitare și eficientizare termică a14 unități școlare : [împumut BERD]
200 __ $aProgram de reabilitare și eficientizare termică a14 unități școlare $e[împumut BERD]
210 __ $d2020-09-10
606 __ $aurbanism - proiecte
606 __ $aconstrucţii şcoli
606 __ $aadmin. publică locală - credite
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
601 __ $aInspectoratul Şcolar Judeţean
686 __ $a7.2.1.
463 __ $tCurierul de Iaşi $vNr. 656 (10 sep. 2020), p. 3