Profesori ieșeni, prezenți la Conferința Regională a Profesorilor de Istorie din Muntenegru

Autor chat
Subiect delegaţii ieşene în străinătate chat
cadre didactice preuniv. - conferinţe internaţionale chat
învățământ preuniversitar - proiecte europene chat
Sumar derulată în perioada 26 - 28 februarie 2016, în localitatea Podgorica, în cadrul proiectului european „Joint HistoryProject - JHP“, implementat de „Centrul pentru democrație și reconciliere în Europa de sud-est - CDRSEE.
299 __ $aProfesori ieșeni, prezenți la Conferința Regională a Profesorilor de Istorie din Muntenegru
200 __ $aProfesori ieșeni, prezenți la Conferința Regională a Profesorilor de Istorie din Muntenegru $fValentin Huţanu
700 __ $aHuţanu, Valentin
210 __ $d2016-03-02
606 __ $adelegaţii ieşene în străinătate
606 __ $acadre didactice preuniv. - conferinţe internaţionale
606 __ $aînvățământ preuniversitar - proiecte europene
601 __ $aInspectoratul Şcolar Judeţean Iași
686 __ $a7.2.2.1.
330 __ $aderulată în perioada 26 - 28 februarie 2016, în localitatea Podgorica, în cadrul proiectului european „Joint HistoryProject - JHP“, implementat de „Centrul pentru democrație și reconciliere în Europa de sud-est - CDRSEE.
463 __ $tBună ziua Iaşi $vAn. 18, Nr. 5409 (02 martie 2016), p. 2