Probleme înȚara Untului : [publicistică]

Autor chat
Subiect publicistică chat
alte genuri literare chat
299 __ $aProbleme înȚara Untului : [publicistică]
200 __ $e[publicistică] $aProbleme înȚara Untului $fMichael Astner
700 __ $aAstner, Michael
210 __ $d2023-05-15
606 __ $apublicistică
606 __ $aalte genuri literare
686 __ $a12.7.4.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 91 (15 mai 2023), p. 4