Priorități : [publicistică]

Autor chat
Subiect publicistică chat
alte genuri literare chat
299 __ $aPriorități : [publicistică]
200 __ $aPriorități $fBriscan Zara $e[publicistică]
700 __ $aZara, Briscan
210 __ $d2020-06-30
606 __ $apublicistică
606 __ $aalte genuri literare
686 __ $a12.7.4.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 146 (30 iun. 2020), p. 6