Posteritatea lui Macedonski (I)

Autor chat
Subiect istorie şi critică literară chat
299 __ $aPosteritatea lui Macedonski (I)
200 __ $aPosteritatea lui Macedonski (I) $fAntonio Patraş
700 __ $aPatraş, Antonio
210 __ $d2021-09-00
606 __ $aistorie şi critică literară
686 __ $a12.9.
463 __ $tConvorbiri literare : revistă fondată de Societatea "Junimea " din Iaşi la 1 martie 1867 $vAn. 154, Nr. 9 (sep. 2021), p. 92-94