Pistă pentru biciclete în zona metropolitană Iași

Autor chat
Subiect mobilitate urbană - proiecte chat
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă chat
transport alternativ chat
transport urban - biciclete chat
Zona Metropolitană - proiecte chat
299 __ $aPistă pentru biciclete în zona metropolitană Iași
200 __ $aPistă pentru biciclete în zona metropolitană Iași $fLucian State
700 __ $aState, Lucian
210 __ $d2023-10-09
606 __ $amobilitate urbană - proiecte
606 __ $aPlanul de Mobilitate Urbană Durabilă
606 __ $atransport alternativ
606 __ $atransport urban - biciclete
606 __ $aZona Metropolitană - proiecte
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
601 __ $aAsociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI)
686 __ $a3.4.
463 __ $tEvenimentul : cotidian regional de informaţii şi publicitate $vAn. 32, Nr. 9902 (9 oct. 2023), p. 5