Performanțe deosebite pentru doi studenți de la Cuza

Autor chat
Subiect studenţi ieşeni - premii; distincţii chat
universităţi ieşene chat
burse de studiu chat
studenţi ieşeni - burse chat
200 0_ $aPerformanțe deosebite pentru doi studenți de la Cuza $fValentin Huțanu
210 __ $d2015-06-10
299 __ $aPerformanțe deosebite pentru doi studenți de la Cuza
463 _0 $tBună ziua Iaşi $vAn. 17, Nr. 5188 (10 iun. 2015), p. 4
601 00 $aUniversitatea "Al.I.Cuza"
606 0_ $astudenţi ieşeni - premii; distincţii
606 0_ $auniversităţi ieşene
606 0_ $aburse de studiu
606 0_ $astudenţi ieşeni - burse
686 __ $a7.3.1.2.
700 _0 $aHuţanu, Valentin