Performanţa pe timp de criză. Piaţa de factoring în 2012

Autor chat
Subiect bănci (fişier) chat
comerţ (fişier) chat
factoring (fişier) chat
Fişier tematic : economie chat
statistică economică (fişier) chat
102 __ $aRO
200 __ $aPerformanţa pe timp de criză. Piaţa de factoring în 2012 $fCoralia Popescu
210 __ $d2013/04/00
299 __ $aPerformanţa pe timp de criză. Piaţa de factoring în 2012
463 __ $vAn. 18, Nr. 4 (apr. 2013), p. 33-34
463 __ $tPiaţa financiară
606 __ $abănci (fişier)
606 __ $acomerţ (fişier)
606 __ $afactoring (fişier)
606 __ $aFişier tematic : economie
606 __ $astatistică economică (fişier)
686 __ $a}{.e.c.o.
700 __ $aPopescu, Coralia
830 __ $a2013ec.