Pasajul Socola, lărgit la 5 benzi: se pregătește licitația

Autor chat
Subiect străzi, drumuri, şosele chat
circulaţie rutieră chat
poduri - reparaţii chat
299 __ $aPasajul Socola, lărgit la 5 benzi: se pregătește licitația
200 __ $aPasajul Socola, lărgit la 5 benzi: se pregătește licitația $fAlex Andrei
700 __ $aAndrei, Alex
210 __ $d2022-01-13
606 __ $astrăzi, drumuri, şosele
606 __ $acirculaţie rutieră
606 __ $apoduri - reparaţii
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
686 __ $a3.4.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 9 (13 ian. 2022), p. 2