Mihail Kogălniceanu, un om al vechii Constituții

Autor chat
Subiect scriitori ieşeni chat
studii dedicate scriitorilor ieşeni chat
299 __ $aMihail Kogălniceanu, un om al vechii Constituții
200 __ $aMihail Kogălniceanu, un om al vechii Constituții $fMircea Platon
700 __ $aPlaton, Mircea
210 __ $d2020-10-00
606 __ $ascriitori ieşeni
606 __ $astudii dedicate scriitorilor ieşeni
600 __ $aKogălniceanu, Mihail
686 __ $a12.5.
463 __ $tConvorbiri literare : revistă fondată de Societatea "Junimea " din Iaşi la 1 martie 1867 $vAn. 153, Nr. 10 (oct. 2020), p. 142-146