Mai multe spații degradate dintre blocuri vor fi reabilitate

Subiect probleme edilitar-gospodăreşti chat
parcuri, grădini chat
dezvoltare urbană chat
299 __ $aMai multe spații degradate dintre blocuri vor fi reabilitate
200 __ $aMai multe spații degradate dintre blocuri vor fi reabilitate
210 __ $d2021-11-25
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
606 __ $aparcuri, grădini
606 __ $adezvoltare urbană
601 __ $aPrimăria Municipiului Iaşi
686 __ $a3.4.
463 __ $tCurierul de Iaşi : săptămânal informativ al Municipiului Iași $vNr. 716 ( 25 nov. 2021) , p. 1, 2