Macedonski - un scriitor de Belle Epoque

Autor chat
Subiect istorie şi critică literară chat
299 __ $aMacedonski - un scriitor de Belle Epoque
200 __ $aMacedonski - un scriitor de Belle Epoque $fAntonio Patraş
700 __ $aPatraş, Antonio
210 __ $d2020-01-00
606 __ $aistorie şi critică literară
686 __ $a12.9.
463 __ $tConvorbiri literare : revistă fondată de Societatea "Junimea " din Iaşi la 1 martie 1867 $vAn. 154, Nr. 1 (ian. 2022), p. 107-110