Lista școlilor ieșene cu risc seismic care vor fi consolidate în cadrul unui proiect de 100 de milioane de euro

Autor chat
Subiect școli ieșene - reabilitare chat
proiecte de finanţare chat
299 __ $aLista școlilor ieșene cu risc seismic care vor fi consolidate în cadrul unui proiect de 100 de milioane de euro
200 __ $aLista școlilor ieșene cu risc seismic care vor fi consolidate în cadrul unui proiect de 100 de milioane de euro $fA.M.
700 __ $aA.M.
210 __ $d2022-01-05
606 __ $așcoli ieșene - reabilitare
606 __ $aproiecte de finanţare
601 __ $aŞcoala generală Ciorteşti
601 __ $aŞcoala generală "Al.I. Cuza " - Podu Iloaiei
601 __ $aŞcoala generală "Aron Vodă " - Aroneanu
686 __ $a7.2.1.
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 2 (5 ian. 2022), p. 2
607 __ $aAroneanu
607 __ $aPodu Iloaiei
607 __ $aCiorteşti