Licitație: unul din cele mai mari proiecte din Programul Saligny

Autor chat
Subiect probleme edilitar-gospodăreşti chat
rețea de canalizare - extindere chat
rețea de alimentare cu apă - extindere chat
licitaţie - canalizare chat
Sumar Extinderea rețelei de canalizare menajeră în comuna Prisăcani
299 __ $aLicitație: unul din cele mai mari proiecte din Programul Saligny
200 __ $aLicitație: unul din cele mai mari proiecte din Programul Saligny $fR.M.
700 __ $aR.M.
210 __ $d2022-05-07
606 __ $aprobleme edilitar-gospodăreşti
606 __ $arețea de canalizare - extindere
606 __ $arețea de alimentare cu apă - extindere
606 __ $alicitaţie - canalizare
607 __ $aPrisăcani
686 __ $a3.4.
330 __ $aExtinderea rețelei de canalizare menajeră în comuna Prisăcani
463 __ $tZiarul de Iaşi $vNr. 104 (7 mai 2022), p. 2