La aniversară - Profesorul Traian Stelian Dumistrăcel

Autor chat
Subiect profesori de mare prestigiu chat
lingvişti ieşeni chat
cadre didactice universitare chat
299 __ $aLa aniversară - Profesorul Traian Stelian Dumistrăcel
200 __ $aLa aniversară - Profesorul Traian Stelian Dumistrăcel $fIleana Voicu
210 __ $d2017-09-00
700 __ $aVoicu, Ileana
606 __ $aprofesori de mare prestigiu
606 __ $alingvişti ieşeni
606 __ $acadre didactice universitare
601 __ $aUniversitatea "Al.I. Cuza"
601 __ $aInstitutul de Filologie "A. Philippide"
601 __ $aFacultatea de Jurnalistică
600 __ $aDumistrăcel, Stelian
686 __ $a7.3.4.
463 __ $tExpres cultural $vAn. 1, Nr. 9 (sep. 2017), p. 13