Jumătate de milion de euro pentru pregătirea studenților în industria automotive pentru vehicule electrice și hibride, investiți de TUIAȘI : în cadrul proiectului transfrontalier CROSSCOMP (Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry). Parteneri: Universitatea Tehnică și Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova

Autor chat
Subiect universităţi ieşene - proiecte chat
cooperare transfrontalieră chat
universităţi ieşene - colaborări internaţionale chat
299 __ $aJumătate de milion de euro pentru pregătirea studenților în industria automotive pentru vehicule electrice și hibride, investiți de TUIAȘI : în cadrul proiectului transfrontalier CROSSCOMP (Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry). Parteneri: Universitatea Tehnică și Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova
200 __ $eîn cadrul proiectului transfrontalier CROSSCOMP (Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry). Parteneri: Universitatea Tehnică și Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova $aJumătate de milion de euro pentru pregătirea studenților în industria automotive pentru vehicule electrice și hibride, investiți de TUIAȘI $fValentin Huțanu
700 __ $aHuţanu, Valentin
210 __ $d2020-12-07
606 __ $auniversităţi ieşene - proiecte
606 __ $acooperare transfrontalieră
606 __ $auniversităţi ieşene - colaborări internaţionale
601 __ $aUniversitatea Tehnică "Gh. Asachi"
601 __ $aFacultatea de Mecanică a Universităţii Tehnice "Gh. Asachi"
601 __ $aFacultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informației
686 __ $a7.3.1.2.
463 __ $tBună ziua Iaşi $vAn. 19, Nr. 6786 (07 dec. 2020), p. 14