Județul Iași, parte a obiectivelor dezvoltării durabile : [implementarea Agendei 2030]

Subiect administraţie publică locală chat
oameni de afaceri ieşeni chat
prefectul Iaşului chat
preşedintele Consiliului Judeţean chat
şedinţă chat
Sumar Agenda 2030 implică adoptarea drept direcții strategice: eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților și a injustiției
299 __ $aJudețul Iași, parte a obiectivelor dezvoltării durabile : [implementarea Agendei 2030]
200 __ $aJudețul Iași, parte a obiectivelor dezvoltării durabile : [implementarea Agendei 2030]
210 __ $d2019-06-30
606 __ $aadministraţie publică locală
606 __ $aoameni de afaceri ieşeni
606 __ $aprefectul Iaşului
606 __ $apreşedintele Consiliului Judeţean
606 __ $aşedinţă
601 __ $aAsociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi
601 __ $aCamera de Comerţ şi Industrie-Iaşi
601 __ $aConsiliul Județean Iași
601 __ $aPrefectura Judeţului Iaşi
686 __ $a3.3.2.1.
330 __ $aAgenda 2030 implică adoptarea drept direcții strategice: eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților și a injustiției
463 __ $tVestea Județului : publicație lunară editată de Consiliul Județean Iași $vAn 2, Nr. 9 (30 iun. 2019), p. 1, 11