Imperiul umbrelor din neantul amiezii : [despre Caliopia Tocală]

Autor chat
Subiect studii dedicate scriitorilor ieşeni chat
scriitori ieşeni chat
299 __ $aImperiul umbrelor din neantul amiezii : [despre Caliopia Tocală]
200 __ $aImperiul umbrelor din neantul amiezii $e[despre Caliopia Tocală] $fCristian Livescu
700 __ $aLivescu, Cristian
210 __ $d2022-02-00
606 __ $astudii dedicate scriitorilor ieşeni
606 __ $ascriitori ieşeni
600 __ $aTocală, Caliopia
686 __ $a12.5.
463 __ $tConvorbiri literare : revistă fondată de Societatea "Junimea " din Iaşi la 1 martie 1867 $vAn. 154, Nr. 2 (febr. 2022), p. 88-90