"Fortus " şi "Tepro " se află din nou în topul întreprinderilor ieşene

Autor chat
Subiect industrie constructoare de maşini chat
metalurgie chat
societăţi comerciale chat
top economic chat
102 __ $aRO
200 __ $a"Fortus " şi "Tepro " se află din nou în topul întreprinderilor ieşene $fEdmond Macri
210 __ $d2002-02-21
299 __ $a"Fortus " şi "Tepro " se află din nou în topul întreprinderilor ieşene
463 __ $vAn. 12, Nr. 3556 (21 feb. 2002), p. 2
463 __ $t"24:ore "
601 __ $aS.C. "FORTUS " S.A.
601 __ $aS.C. "TEPRO " S.A.
606 __ $aindustrie constructoare de maşini
606 __ $ametalurgie
606 __ $asocietăţi comerciale
606 __ $atop economic
686 __ $a5.3.2.
700 __ $aMacri, Edmond
830 __ $a2002a