Evacuare cu scandal a firmei Roton

Autor chat
Subiect chirii - spaţii comerciale chat
societăţi comerciale - datorii chat
Sumar Motivul este refuzul firmei de a achita plata suplimentară ca diferenţă pentru chiriile facturate pe decembrie 2008 şi ianuarie 2009
102 __ $aRO
200 __ $aEvacuare cu scandal a firmei Roton $fO.B.
210 __ $d2009-01-20
299 __ $aEvacuare cu scandal a firmei Roton
330 __ $aMotivul este refuzul firmei de a achita plata suplimentară ca diferenţă pentru chiriile facturate pe decembrie 2008 şi ianuarie 2009
463 __ $vNr. 61 (20 ian. 2009), p. 2
463 __ $tZiua de Iaşi*
601 __ $aConsiliul Județean Iași
601 __ $aS.C. "Roton " S.R.L.
606 __ $achirii - spaţii comerciale
606 __ $asocietăţi comerciale - datorii
686 __ $a5.3.2.
700 __ $aO.B.
830 __ $a2009a